Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Condrosulf - příbalový leták - mOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 000 nemocných):

Hlášení nežádoucích účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Zdroj: Condrosulf - příbalový leták
Zveřejněno: 1.6.2018SiteMAP