Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Detralex - příbalový leták - možné nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Detralex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Četnost možných nežádoucích účinků jmenovaných níže je definovaná na základě následujících zvyklostí:

Tyto nežádoucí účinky mohou zahrnovat:Časté nežádoucí účinky:

Průjem, obtíže při trávení, nevolnost, zvraceníMéně časté nežádoucí účinky:

Zánět tlustého střevaVzácné nežádoucí účinky:

Závratě, bolest hlavy, pocit neklidu, vyrážka, svědění, kopřivkaNežádoucí účinky s neznámou frekvencí:

Bolest břicha. Ojedinělý otok obličeje, rtů, víček. Výjimečně Quinckeho edém (náhlý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit obtíže při dýchání).Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Zdroj: Detralex - příbalový leták
Zveřejněno: 19.8.2017SiteMAP