Facebook Twitter Pinterest email tisk

Jak obnovit dásně - fáze hojení ošetřených tkání

Fáze hojení ošetřených tkání

V této fázi, která trvá přibližně 2–3 měsíce, pacient provádí co nejdokonalejší ústní hygienu technikou, kterou ho naučila dentální hygienistka. Tato fáze je zakončena kontrolním parodontologickým vyšetřením, při kterém jsou proměřeny hloubky parodontálních chobotů, stanoveny parodontologické indexy a zhodnocen stav zhojení parodontálních tkání. Výsledek vyšetření rozhodne o dalším postupu léčby. Pacienti, u nichž je parodont po předchozím konzervativním ošetření zhojen a zároveň je jejich každodenně prováděná ústní hygiena na dobré úrovni, jsou zařazeni do „recall systému“, tedy fáze podpůrné a udržovací léčby.

Druhou skupinu tvoří pacienti, jejichž domácí péče o chrup je na dobré úrovni, a přesto parodont není zcela zhojen. Ti jsou většinou směřováni k chirurgické fázi léčby, prováděné specialisty v oboru parodontologie.

A poslední skupina je složena z pacientů, jejichž parodont není dostatečně zhojen a zároveň jejich domácí péče o chrup a úroveň ústní hygieny není uspokojivá. To znamená, že přicházejí s nánosy zubního plaku a kamene, s krvácejícími dásněmi, nebo dokonce s hnisajícími defekty. Tito pacienti jsou zařazeni zpět na začátek do hygienické fáze.

Zdroj: Jak obnovit dásně
Zveřejněno: 24.11.2017SiteMAP