Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Detralex - příbalový leták - Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Detralex užívat

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Detralex užívat

Neužívejte Detralex jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě Co Detralex obsahuje.Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Detralex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.Další léčivé přípravky a Detralex

Interakce nejsou dosud známy.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Detralex s jídlem a pitím

Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Detralex neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Zdroj: Detralex - příbalový leták
Zveřejněno: 19.8.2017SiteMAP